2 mei 2013

Aandacht in de yogahouding

Door yoga regelmatig te beoefenen verbetert je aandacht en je concentratie. Als je een beetje vertrouwt raakt met de yogahoudingen, asana's, kun je de aandacht richten en zo de stabiliteit van de houding bevorderen.

De adem leent zich per uitstek als aandachtsobject. Je volgt de adem op zijn tocht door het lichaam. Elke houding, asana, leidt tot een specifiek adempatroon in een bepaald deel van het lichaam. Als je ujjayi, de gefilterde adembeweging, toepast. Wordt je kalmer en blijf je makkelijker stabiel in een houding.

Visuele aandachtspunten, focus.

Naast de adem kun je ook je aandacht richten op een bepaald gebied of punt van het lichaam. Je kunt bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de boomhouding, urkasana, je aandacht naar de vingertoppen brengen. Je maakt je langer en je staat stabieler. Je kunt ook de uitlijningen van het lichaam als object voor je aandacht gebruiken. je voert een houding uit met inachtneming van de uitlijningen, alignment in het Engels.B.K.S. Iyengar introduceerde deze methode midden jaren zestig van de vorige eeuw. Tegenwoordig maken de ashtanga yoga beoefenaars gebruik van visuele focus, zogenaamde drishti, Voorbeelden zijn: blik op de navel in de neerwaartse hond, ado mukhasana, blik op je tenen in de tanghouding, paschimottasana. Er zijn veel meer, maar dit geeft een beeld

Gaandeweg komen je mentale wervelingen tot rust. Was je aanvankelijk overal en nergens met je aandacht, dan wordt je door volharding in yoga en door deze technieken toe te passen, in staat om je aandacht te bundelen. Vanzelfsprekend werkt dit ook door op je concentratievermogen en kun je ook gaan mediteren.