13 juli 2013

Eerlijk over Yoga vervolg

In mijn vorige blog heb ik enkele reserves geventileerd omtrent het boek van William Broad "Ëerlijk over Yoga" omdat ik het erg Amerikaans vind met Amerikaanse casussen. De ene vorm van yogaonderricht is de andere niet. Aks ik bijvoorbeeld leest(bij sommige casussen in het boek) dat er el 60 mensen teglijk les krijgen, dan moge het duidelijk zijn, dat de begeleiding niet optimaal kan zijn.

William Broad vermeld terecht, dat vele mensen na een hele dag achter een bureau gezeten te hebben vaak in een verkeerde houding, daarna naar yoga gaan. Daar proberen ze zich in allerlei bochten te wringen.Dat brengt de noige risico's met zich mee.

Mythen over Yoga

Hij probeert veel mythen over yoga de kop in te drukken, bijvoorbeeld : yoga is oud. Dat klopt., als je het over yoga als systeem voor de ontwikkeling van het individu hebt.

Heb je het daarentegen over de meer fysieke vormen van yoga, zoals hatha- yoga en alle vertakkingen ervan, dan klopt het inderdaad, dat de yogahoudingen, zoals wij ie nu uitvoeren van betrekkelijk recente datum zijn. Zij zijn ontwikkelt in de jaren twintig van de vorige eeuw.

William Broad behandelt voornamelijk fysiek of chemisch aantoonbare effecten van yoga, logisch omdat die zich het makkelijkst laten meten. Hij Vertelt over ademvolume , de inhoud van het bloed maar ook de longen en ook aanwezigheid van bepaalde hormonen.Zo vermeldt hij dat in tegenstelling tot de algemeen heersende idee, je niet meer zuurstof opneemt door yoga. en dat je spijsvertering niet sneller wordt., Hij beweert eigenlijk, dat het voor beide negatief uitpakt. Hier gaat hij voorbij aan het verschil tussen spijsvertering en metabolisme, namelijk dat je spijsvertering het voedsel verwerkt en verteert en vervolgens uitscheidt, terwijl je metabolisme de bruikbare delen van het voedsel omzet, zodat het in de cellen van het lichaam gebruikt wordt.

In de Ayurveda, het zuster systeem van yoga is dat onderscheid bepalend.

Wat wel overeind blijft staan, is dat men zich goed voelt na een yogasessie, dat is te herleiden aan de hormonen, die vrij komen. Hij besteedt veel aandacht aan hormonen, die met seksuele opwinding te maken hebben. In gesloten groeperingen op het Indiase subcontinent werden tantrische rituelen uitgevoerd.en ontstond er een sekscultus, waarbij het geslachtsgemeenschap niet voor de voortplanting diende in eerste plaats. het was een wording van het mannelijke en het vrouwelijke, waarbij ademtechnieken maar vooral ook de zogenaamde bandha's ( een soort inwendige afdamming) werden gebruikt. Zaadlozing werd zo lang mogelijk voorkomen..

Nogmaals hij wijdt er een nogal lang hoofdstuk aan, en dat is niet helemaal terecht. Hij gaat eraan voorbij, dat de mentale processen dit kunnen overstijgen. Het gegeven, dat men zich na een yogasessie goed voelt kan ertoe leiden dat men meer zin heeft.Er komen immers hormonen vrij die een aangenaam gevoel opwekken.

Mythen die stand houden

Welke mythen blijven overeind? Yoga brengt een gevoel van welbevinden met zich mee. Dat leidt er weer toe, dat je beter in je vel komt te zitten, Van yoga wordt je slank, niet helemaal waar, je moet yoga hier als alomvattend systeem zien, doordat je weer bij jezelf komt leer je ook beter voelen welke voeding je wel en welke voeding je beter niet tot je kunt nemen. Hier is ook de hoeveelheid van wezenlijk belang. Je neigt minder tot "overeten'wat vaak uit stress voortkomt De combinatie van deze factoren zorgt ervoor, dat je op geict blijft. Yoga houdt je jong, is wel waar. je houdt je lijf soepel zo ook de wervelkolom. De conditie ervan bepaalt je biologische leeftijd voor een groot deel.

Je slaapt beter, is ook waar, mits je niet opzwepende houdingen aanneemt vlak voor het slapen aan.

Ten slotte, concludeert, William Broad,gebaseerd op zijn bevindingen, dat yoga gezond is..Het verdient lof, dat William Broad, een wetenschapsjournalist, het op zich heeft genomen om serieus na te gaan, wat yoga nou eigenlijk doet, wat voor effecten het kan hebben zowel in positieve als in negatieve zin. Natuurlijk is zijn speurtocht bepaald door hem en beperkt zich op enkele instellingen na tot Amerika. Ik had graag meer aandacht voor yoga als systeem als manier van leven gezien, want het is niet een of andere tak van sport, behalve bij sommige vormen dan.

Ik heb zelf op mijn reizen in India ook enkele yogaonderwijs en onderzoeksinstellingen bezocht. Hier werd gedegen onderzoek gedaan om programma's voor specifieke doelgroepen, patienten te ontwikkelen. Dit betrof zowel houdingen voor bepaalde klachten alsook ademtherapieen geschikt voor bepaalde klachten. Deze programma's worden vaak een op een aangeboden, daar gaat de auteur aan voorbij.

Goed, het is lovenswaardig en grondig gedaan, maar ik herhaal het nog eens, hij doet yoga tekort en haalt het op passages in het boek uit zijn verband, en dat is onjuist.