24 maart 2014

Het ENE grote geheel

Ik ben net terug van een congres bij de Yogafederatie van de Nederlandstalige te Blankenberge in Belgium.

Dit keer was de hoofddocente een vrouwelijke Swami. Zij is van geboorte Duitse en aanvankelijke Lutherse dominee, maar na vele omzwervingen, andere studies en carriereswitches is zij nu Swami, een titel die eigenlijk met meester vertaald kan worden.

De workshops bestonden dit keer uit lezingen en korte meditaties. Onderwerp van de eerste dag was "de Innerlijke Leraar". Ik zal hier niet alles, wat ondericht werd, kunnen weergeven.

De strekking was in het kort, dat alles met elkaar verbonden is en uit een samenhangend geheel is ontstaan, en nog steeds een geheel is.

Uit de oorsprong waaruit alles is ontstaan is alle wijsheid aanwezig, zo ook in ieder van ons. Door conditioneringen raakt die wijsheid versluierd, net als de zon, die altijd schijnt, bewolkt weer of niet.

Het klinkt heel simpel en het komt eigenlijk terug in alle spirituele tradities en inheemse culturen, waar mensen in harmonie met hun omgeving en de kosmos leven.

Verstoorde balans

Ter illustratie van de huidige staat van de aarde gebruikte ze de metafoor van cellen, die alle kennis in zich hebben en hun rol in het geheel vervullen door samenwerkingen aan te gaan met andere cellen. Gaat een cel echter zijn eigen weg en valt die uit de toon, ontstaat abnormaal gedrag met ongeremde celgroei als gevolg. De balans is verstoord en zo kun je de huidige uitputting van de aarde en haar bronnen zien met vervuiling en extreem weer als gevolg.

Er werd betoogd, dat de kennis hoe te leven in harmonie en de onderlingen samenhang te eerbiedigen, er altijd is. Wij zijn ver uit koers geraakt met alle gevolgen van dien.

Dit is geen nieuw verhaal of betoog, maar telkens als je het hoort, komt het op een andere manier binnen al naar gelang van waar je op dat moment in het leven staat.

 

Mooi hoe zij, de swami het geheel wist te verbinden met verantwoordelijkheid niet alleen voor jezelf maar voor het grote geheel. Vanzelf kom je dan bij duurzaamheid en milieu terecht . Zij citeerde haar leraar Swami Rama uit de Himalaya traditie: geef veel maar neem zelf weinig.

Genorg stof tot nadenken dus. Tussen de sessies door boden wandelingen langs het strand uitkomst, zo kwam het weer in balans.