Houding van de maand Cobra

De cobra of bujangasana zoals die officieel heet is een van de meest voorkomende houdingen in yoga. Hij opent de borstkast en zorgt voor sterke rugspieren.

Ga op de buik liggen met de kin op de grons. Armen liggen ontspannen langs het lichaam. Adem in, til kin iets omhoog en vooruit. Ga zo doorn todat je de handen moet inschakelen.Op iedere inademing kom je steeds verder omhoog. Tensloote breng je het hoofd voorzictig naar achteren. Adem door in de eindhouding, voel ruimte aan de hele voorkant. Let op dat de schouders laag blijven. Kom nu op iedere uitademing rustig terug omlaag. Leg de ermen weer naast je en ga op een wang liggen en voel na.