10 februari 2016

Intentie en yoga

In het verlengde voor goede voornemens ligt intentie. Goede voornemens hebben betrekking op jezelf op jouw persoonlijke leven, terwijl intentie een stap verder gaat. Intentie, of zoals het in Sanskriet heet, sankalpa, is een voornemen of motivatie om iets te doen, wat voor meerdere personen een positief effect zal hebben. Dit kan heel concreet zijn in acties, die een goed doel dienen. Het kan ook je eigen acties of handelingen zijn, die erop gericht zijn anderen te helpen, opdat hun situatie verbetert.

In relatie tot yoga kan een intentie,sankalpa, zijn, dat je je yogabeoefening inzet ten behoeve van de hele mensheid, of vrede op Aarde om een paar voorbeelden te noemen.

Dit ligt op de lijn van een , metta meditatie, in de boeddhistische meditatietraditieanne yoga 2013 547. Je neemt het dan op je om tijdens je meditatie negatieve energie of karma, zo je wilt, te transformeren in positieve energie. Dit is veelomvattend, en je overstijgt daarmee je eigen belangen, en zet je in voor het welzijn voor alle levende wezens. Dit is wat boeddhistische leraren met de Dalai Lama en Thich Nat Hanh voorop voortdurend doen. Dat wordt ook wel een bodhisattva genoemd.

Nu kun je je ook wat bescheidener opstellen, en niet meteen na je eerste yogales de hele wereld te willen redden.Het gaat erom, dat je gaandeweg de grotere verbanden ziet en zodoende ook beseft, dat elke kleine handeling als oorzaak verstrekkende gevolgen kan hebben. Als je daarvan doordrongen bent kan daaruit voortvloeien dat je iets positiefs wil bijdragen, hoe klein ook.

Mahatma Ghandi zei:"Be the change you wat to see in the world."