27 oktober 2013

Ontspannen lichaam

Een wijs gezegde luidt: een gezond geest in een gezond lichaam. Dat klopt bovendien wordt de onlosmakelijke onderlinge samenhang tussen het fysieke en mentale aspect van een mens benadrukt. In verband met yoga kun je het ook formuleren als: een ontspannen geest in een gezond lichaam omdat je dient mentaal ontspannen te zijn, wil het fysieke lichaam kunnen ontspannen.

Tijdens een yogales hoor je geregeld laat los! Loslaten heeft vooral betrekking op het loslaten van alle overtollige 'bagage' wat je mee neemt. Hieronder vallen te veel spanningen en de daaraan gerelateerde afvalstoffen, die het beste het lichaam kunnen verlaten.

Loslaten

Spanningen ontstaan om verschillende redenen. Zij kunnen in positieve zin helpen te overleven, zoals de bekende vecht of vlucht respons. Problemen ontstaan, als je te lang in de vechtmodus blijft, terwijl het gevaar al geweken is. Het lichaam is dan in een continue staat van verhoogde alertheid/alarm. Gezondheidsklachten kunnen hierdoor ontstaan, omdat het systeem overbelast wordt. Negatieve spanningen ontstaan hierdoor.

Een veel gehoorde commentaar bij begin van een cursus yoga is: ik ben helemaal niet lenig, ik zal dat nooit kunnen doen. Je kunt je afvragen,wie is niet lenig? Is het omdat je jezelf wijs maakt, dat je niet lenig bent? Komt het door identificatie met het lichaam? Allemaal vragen die hier relevant zijn.

Yoga is nou juist een proces van loslaten van de conditioneringen zowel fysieke als mentale. Je weet zogezegd niets en je stelt je open op. Je benadert yoga in het vertrouwen, dat je lichaam goed voor jou zorgt, en dat die een signaal af zal geven, als iets niet klopt voor jouw lichaam.

In de huidige westerse maatschappij ligt veel nadruk op iemands uiterlijk. De cosmetische industrie, plastische chirurgie, mode, maar tegenwoordig ook voeding worden gepropageerd om je te helpen om zo lang mogelijk jong te blijven. Yoga kan daar ook toe bijdragen, mits het integraal deel van jouw dagelijkse leven wordt. Dan ga je relativeren, en identificeer je je minder met het lichaam. Je denken legt je beperkingen op door bijvoorbeeld te herhalen, ik ben niet lenig. Hoe minder je je identificeert met het lichaam, maar in plaats daarvan het als een tijdelijk omhulsel ziet, hoe verder je komt met yoga.

Uitademen en loslaten

In yoga is de uitademing heel belangrijk, omdat uitademen nou juist het loslaten is. Veel houdingen, asana's, benader je ook tijdens de uitademing, want dan worden de spieren langer.

Ontspanning is in tegenstelling van het algemene denken erover een van de moeilijkste oefeningen. Het kan moeilijk zijn om je over te geven aan een ontspanning. De houding van een liggende ontspanning heet, shavasana, lijkhouding. Hierin laat je het lichaam en je identificatie daarmee los. Je volgt alleen het in en uitstromen van de adem. Er is alleen adem. Je voelt het lichaam niet meer, want een ontspannen lichaam voel je niet. Datzelfde geldt tijdens meditatie. Er is een zekere alertheid nodig om rechtop te blijven zitten, maar je wordt niet gehinderd door het lichaam. Conform de yogasutra's van Patanjali is de houding vast, lees, stabiel en aangenaam.

Besef ook dat het momentopnames zijn, en die kunnen iedere keer weer anders zijn want je bent niet enkel het lichaam..