26 oktober 2014

VervolgYoga en Klesha's

De klesha;s of mentale patronen zijn in de loop der jaren ontstaan door conditioneringen. Zij kunnen dikwijls een gevoel van houvast bieden. Dit is nou juist een van de valkuilen ervan. Als zich namelijk een crisis in je leven voordoet, kun je het gevoel krijgen dat je leven op zijn grondvesten schudt. In ieders leven gebeuren dingen, die als crisis ervaren worden. denk aan ziekte,sterfgeval,einde van een relatie (scheiding),ontslag of al dan niet noodgedwongen verhuizing. De manier waarop je hierop reageer bepaalt de intensiteit van de crisis. Als je de reactie van:waarom moet mij dit overkomen? voorbij kunt zijn, dan ervaar je wellicht een grote leegte.De vertrouwde levenssituatie en omgeving is ingrijpend veranderd.

Veranderlijk en tijdelijk

Als je inziet, dat de omringende wereld, zoals wij die met onze zintuigen waarnemen voortdurend aan verandering onderhevig is, dan kun je makkelijker veranderingen in jouw leven accepteren. Dan kun je inzien dat een verlies of een drastisch gewijzigde situatie immers ook ruimte voor iets nieuws bieden. Je moet letterlijk de oude situatie en jouw reactiepatronen los durven laten wil je het nieuwe kunnen accepteren.. Dit loslaten is in feite het doorzien en kunnen loslaten van de klesha's , zoals die omschreven worden binnen de yogatraditie.

De 5 klesha's

Avidya onwetendheid oftewel het onvermogen echt van onecht te onderscheiden. De tijdelijke ego-gerelateerde zaken als permanente aan de ziel-gerelateerde zaken.

Asmita de neiging om alles aan het ego te relateren over-identificatie met het ego. Dit zit echte verbinding met je ware Zelf in de weg.

Raga plezier en materiële luxe willen najagen.en hierdoor niet uit je comfort zone te willen gaan om je op onbekend terrein te kunnen begeven.

Dvesha afkeer tegen pijn. kan een laag zelfbeeld veroorzakmet als gevolg dat je nog dieper wegzakt in ellende.

Abhinevesha angst voor sterfelijkheid, of vastklampen aan het vertrouwde.leven Het kan je focus op, waar het echt om gaat,vertroebelen.namelijk spirituele vrijheid. Dit zou je kunnen omschrijven als een van de eindtermen van yoga.

De bijbehorende gebaren

Tijdens de cyclus van 5 dagen over dit thema tijdens de Europese yogacongres in Zwitserland onlangs, werden handvatten oftewel gebaren getoond, die bij de bovengenoemde 5 klesha's horen. De kunnen als geheugensteun functioneren.

Avidya onwetendheid,je houdt je handen voor je ogen, zodat je niets ziet.

Asmita ik-gevoel gerelateerd aan ego. Je klopt je op je borst

Raga begeerte, je reikt uit met je handen, je wilt het vastpakken.

Dvesha afkeer. je maakt een afwerend gebaar met je handpalmen van je afgewend.

Abhinevesha angst voor sterfelijhkeid. je duikt ineen en zoekt als het ware dekking achter je handen.