19 maart 2015

Yoga en balans

Yoga brengt balans tussen het fysieke en mentale vlak. Dat zie je het makkelijkst terug in de balanshoudingen. Yoga kent meerdere balanshouding zowel staande als zittende houdingen.Als je een balanshouding aanneemt kan het niet anders, dan dat je het met 100% aandacht en concentratie doet. Zo niet kan er geen sprake zijn van balans. In de staande balanshoudingen vormt het lichaam, meestal een been de verbindingen tussen de grond, de aarde en de ruimte boven je en om je heen.

In het kader van de drie guna"s, de drie hoedanigheden van de materie, is hat tamas aspect de zwaartekracht, die je op de grond houdt. het rajasische aspect de energie die nodig is voor het oprichten, en tenslotte is het sattvische aspect de aandacht en het opgaan in de houding.anne yoga 2013 500Je komt zo ook tot de essentie van yoga namelijk dat je jezelf "verliest"je wordt een met de houding.

anne yoga 2013 538Balanshoudingen vereisen ook een zekere krachtinspanning, dus je verhoogt je stamina ook nog.Echter vooral met balanshoudingen wordt duidelijk, dat het om momentopnames gaat. Op het ene moment lukt het wel en op het andere moment niet. Zie het als een teken, dat alles voortdurend in beweging is en dat alles betrekkelijk is.