23 november 2017

Yoga en de kunst van loslaten

De Boeddha onderwees in zijn 4 Edele waarheden, alles is vergankelijk, alles is aan verandering onderhevig en niets is permanent maar juist vergankelijk. het is belangrijk om geregeld deze leringen te overdenken met name in moeilijke tijden om zo wat relativeringsvermogen te ontwikkelen.

In het leven zijn er ontmoetingen, het samen een stuk van het pad in het leven afleggen en vervolgens is er afscheid, het loslaten. Dit is bijzonder actueel bij het verlies van dierbaren, hoe moeilijk ook. Hierbij is het goed om je te realiseren, dat wij passanten zijn op deze aarde, wij ontstaan, leven en vergaan in een voortdurend kringloop volgens zowel het Hindoeïsme als het boeddhisme.Wij komen op aarde met een specifieke taak die je moet proberen te volbrengen.Dat lukt niet altijd. Het kan soms zo gaan, dat iemand geen zin en geen perspectief in dit leven ziet en ervoor kiest om een einde aan het leven te maken. In de Oosterse tradities ligt dat moeilijk omdat je karma "nog niet gerijpt is"Hoe anders dan in Nederland waar het debat over voltooid leven en levenseindekliniek gevoerd wordt. Voor beide zienswijze is wat voor te zeggen.

de reden, dat ik it onderwerp aansnijd is de recente zelfdoding van iemand uit mijn omgeving op 35-jarige leeftijd. Het zet je aan het denken, Vragen komen op. Zag niemand het aankomen? Had die persoon geholpen kunnen worden? Het is allemaal achteraf, het feit van de zelfdoding ligt er, en je moet er mee zien te leren leven en vooral te accepteren met het besef, dat de persoon in kwestie dit echt wou en als enige uitweg zag.

Door yoga en meditatie ben je bezig met ontstaan, leven en afsterven, dat geldt voor elke ademcyclus en elke seconde worden nieuwe cellen in het lichaam geboren, en elke seconde sterven cellen af . Geboorte en dood wisselen elkaar voortdurend af en houden elkaar zo in evenwicht. Yoga en meditatie leer je accepteren, dat alles aan verandering onderhevig is, niets is permanent maar vergankelijk. De leringen van de Boeddha kunnen ons helpen te accepteren, wat is, niets meer en niet minder.