11 juni 2013

Yoga en niet-stelen

De derde ethische leefregel voor je opstelling tegenover de buitenwereld betreft, niet stelen, asteya, in het Sanskriet. Uiteraard denk je meteen aan"Gij zult niet stelen" en dat is heel begrijpelijk. Het begrip, asteya, de derde van de 5 leefregels,yama's, reikt echter verder. In eerste plaats betekent het, dat je niet het bezit van een ander respecteert en dat je niet dit toe zult eigenen. In de yogatraditie komt het erop neer, dat je niet het bezit van iemand anders nodig heeft, want je moet zelf realiseren, wat je zoekt. De zoektocht heeft niet alleen betrekking op materieel bezit maar ook op niet-materiele dingen. Hier kun je denken aan inzicht en wijsheid.

Deze twee begrippen kun je alleen verkrijgen door eigen toedoen, door eigen opgedane ervaringen en levenslessen. Als je hierover nadenkt, besef je, dat je vanuit de yoga-traditie niet steelt, noch in gedachten noch in woorden of daden.

Dit is een universele leefregel, die terug te vinden is in alle culturen en religies.