29 maart 2013

Yoga en Pasen

Al doen de buitentemperaturen anders vermoeden, dan is het toch Pasen, wat een belangrijk, zo niet het belangrijkste moment in he Christendom markeert.

Pasen is zowel viering alsook bezinning, hetgeen dit jaar haast vanzelf komt, omdat je meer binnenshuis zult zijn.

Pasen is ook het begin van langzame wederopbouw na het vasten. Zo bezien zijn de Christelijke tradities zo gek nog niet.

Een moment van bezinning kan een moment van meditatie zijn.

Als je rustig op een rustige plek zit, volg dan eerst je adem zonder in te grijpen, zonder oordeel . het is goed, zoals het is.De adem is het medium, waarmee je verbonden bent met alles, wat leeft. Adem is synoniem voor leven. Je ademt, dus je leeft. wees dankbaar voor elke nieuwe dag, dat je ten deel valt. Weet dat je niet alleen bent, iedereen ja alles om je heen, wat leeft ademt. Iedereen krijgt dezelfde zonnestralen maar ook regendruppels en windvlagen. Wij zijn in wezen een. Raak daarvan doordrongen. Zo kun je een persoonlijke invulling aan Pasen geven.

Mooie paasdagen toegewenst!