5 mei 2014

Yoga en ruimte maken

Zowel op het fysieke als op het mentale niveau streven wij ernaar, door middel van beproefde yoga-technieken ruimte te maken. Als je ruimte hebt en je opgeruimd voelt, bevordert dat de gezondheid.

Adem is hier de belangrijke schakel tussen het fysieke en het mentale niveau..Die twee niveau's hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Stel je rekt je linkerflank uit. Dan zul je de adem voornamelijk in de linkerflank voelen. Tegelijkertijd ontstaat er ruimte in de linkerflank. De linkerlong wordt elastischer. Hetzelfde geldt voor de rechterflank, als je die uitrekt. Wanneer de adem alle ruimte krijgt om te stromen geeft dat een gevoel van ruimte en openheid.

Reinigen en ruimte maken

Wellicht is de belangrijkste reinigende ademtechniek, kapalabathi, waarbij afvalstoffen worden verwijderd uit de luchtwegen. Dit gebeurt door de adem krachtig uit te stoten via de neusgaten op de uitademing. De naam, kapalabathi, betekent letterlijk: schijnende schedel. Op het mentale vlak worden sombere gedachten verdreven, en maken ze plaats voor lichtere gedachten. Zwaarmoedigheid kan verdwijnen. je voelt je opgeruimd.

Het behoeft geen betoog, dat opruiming in de vorm van ontslakken en vasten, afvalstoffen uit het lichaam verdrijven. Positieve effecten zijn: meer energie, fysiek een lichter gevoel en meer souplesse. Dit laatste werkt gunstig op het uitvoeren van yogahoudingen, asana's. je torst immer minder lichaamsvolume met je mee met alle positieve effecten van dien.

Ten slotte maakt je delen van het lichaam, met name de ledematen, langer op de uitademing. Je rekt en maakt ruimte om de asana goed te kunnen uitvoeren. Uitzondering op deze regel is de buik. Die wordt juist kleiner tijdens de uitademing, hierdoor kun je bijvoorbeeld benen optrekken of je voorover buigen. Ook nek en hoofd trekt je op tijdens de uitademing, omdat de borstholte dan kleiner wordt.