8 augustus 2012

Yoga en sport vervolg

Ik heb in mijn vorige blog geprobeerd enkele overeenkomsten tussen yoga en sport te belichten omdat tijdens de olympische spelen heel veel sport te volgen is via de media.

Yoga tracht eenwoording te bewerkstelligen tussen lichaam, geest en denken en uiteindelijk ook eenwoording en harmonie tussen de individuele ziel en het grote allesomvattend geheel.

Tijdens het volgen van de olympische spelen wordt duidelijk, dat je om op de toppen van je kunnen te presteren zowel fysiek alsook mentaal sterk moet zijn, dus dat die twee aspecten een geheel moeten vormen. Sport is tegenwoordig niet alleen fysiek presteren maar de prestatie is het resultaat/bekrooning van jarenlange voorbereiding begeleid door sportcoaches, bewegingswetenschappers, medische staf en mentale begeleiders.

Dit is ook een groeiproces net als yoga, maar yoga verschilt hierin, dat je jezelf niet voortdurend meet aan de hand van de prestatie van anderen. Yoga doe je tenslotte voor jezelf om je beter te voelen in alle opzichten. Het oude gezegde: een gezonde geest in een gezond lichaam zou je ook kunnen formuleren als een flexibele geest in een flexibele lichaam, want die twee gaan samen. Je gaat je lekkere in je vel voelen, en je krijgt meer mentale veerkracht en relativeringsvermogen door gestaag yoga te beoefenen.

Om even terug te keren naar de olympische spelen, als je ook de interviews met de atleten leest na hun behaalde successen, valt op, hoe nuchter ze zijn. Dat is ook nodig om zo een traject strategisch uit te stippelen.

Yoga wordt door sommige in een adem met sport genoemd en ook abusievelijk gezien als een middel om een strak lijf te verkrijgen. Yoga is een heel systeem van hoe te leven, een bewustwordingsproces. Daar hoort ook bij, dat je veel bewuster wordt van, wat je lichaam nodig heeft zowel qua beweging als ook qua inname van voeding. Als je daarna gaat leven, komt je lichaam ook op een voor jou goed gewicht, en ontwikkelen je spieren zich ook harmonieus.

Anne