7 april 2013

Yoga en totaliteit

Yoga is een holistisch systeem, waarin lichaam, adem en geest een harmonieus geheel dient te zijn. De drie componenten horen naadloos op elkaar aan te sluiten en elkaar aan te vullen. De beoefening van yoga is hierop gebaseerd.

In het Westen en zo ook in de Westerse geneeskunst wordt het fysieke lichaam opgesplitst in onderdelen, en die worden vervolgens behandeld. Als een onderdeel, een orgaan of een bepaalde lichaamsfunctie niet naar behoren werkt of gebreken vertoont, wordt ingezet met behandeling. De behandeling kan bestaan uit een operatieve ingreep, of het voorschrijven van geneesmiddelen, teneinde de problemen te verminderen en waar mogelijk weg te nemen. De visie hierachter is symptoombestrijding. Niets mis mee vaak ook noodzakelijk. Echter als je niet naar de dieperliggende oorzaak kijkt, naar waar het probleem vandaan komt, en hoe de klachten ontstaan, dan biedt het slechts een tijdelijke oplossing.

Zelfhelend vermogen van het lichaam

Van huis uit is het lichaam perfect. Het lichaam is een zeer uitgekiend organisch geheel, dat over een eigen intelligentie beschikt. Het lichaam onthoudt immers alles. Het slaat informatie op in de cellen. In de loop van een mensenleven wordt je blootgesteld aan allerlei invloeden zowel extern als intern. Dat heeft zijn weerslag op het lichaam. De oorspronkelijk balans raakt verstoort en uit evenwicht. Dit kan op den duur, als er niets mee gedaan wordt, tot klachten leiden. Het Engelse woord, disease, geeft dat goed weer, er ontstaat een ongemak. Iets is uit zijn gewone doen geraakt en leidt tot problemen.

Op dit basisprincipe berust de, Ayurveda, de Oud-Indiase geneeskunst( 5000 jaar oud). Ieder mens is uniek, verhoudt zich op een eigen individuele manier tot de energieen uit het universum. Die zijn ook in ieder mens inherent aanwezig. Niet alleen energieen, de ademstromen maar ook de elementen spelen hierbij een rol.

Yoga en individu

Ook yoga benadert de individuele persoon op deze manier, daarbij wordt een beroep gedaan op eigen autonomie en verantwoordelijkheid. Waar een medicijn in eerste instantie makkelijk lijkt om symptomen te bestrijden, daar gaat zowel yoga alsook ayurveda verder, namelijk dat ieder mens de verantwoordelijkheid mede kan bepalen van zijn of haar eigen gezondheid en welbevinden.

Voor de duidelijkheid: dit is niet een afwijzing van Westerse geneeskunst, want zonder kunnen wij niet, denk maar aan operaties, maar wel een appel om proactief jouw leven en levensstijl zo in te richten, dat het kwalificeert als een gezonde levensstijl, die bij jou past, en waarmee jij met een beetje geduld en oefening je goed bij voelt. Yoga leert je in te tunen op, wat er in het lichaam speelt, wat die nodig heeft. Als je daaraan gehoor geeft, zul je je beter voelen.

Totalitet

Yogahoudingen benadert je vanuit de totaliteit: lichaam, adem en geest (mind). het gaat niet slechts om een oefening voor vastzittende nek en schouders. Weet dat bekkengordel en schoudergordel nauw met elkaar samenhangen, de kaken trouwens ook. Als je op een van de drie gebieden vastzit, dat beinvloedt dat de andere twee. Als je in een yogahouding,asana. verblijft, voel je het lichaam in zijn totaliteit. Je voelt niet alleen eventuele ongemakken, maar je voelt het hele lichaam, en hoe die op de houding reageert. Wat doet de adem, wat doet het met je denken?? Dat allemaal, probeer je steeds te achterhalen, als je met yoga bezig bent.

Het kan wellicht ook als waarschuwingssignaal dienen, wanneer je wel een arts moet raadplegen, als je voelt, dat er iets niet klopt. Samenvattend, yoga bevordert het bewustwordingsproces van hoe gezond te leven.