14 oktober 2012

Yoga in Belgie

Ik heb onlangs een yogacongres van de Nederlandstalige Yogafederatie in Belgie bijgewoond.

het is fascinerend hoe dichtbij en toch zo verschillend Nederland en Belgie ten opzichte van elkaar zijn. Op het gebied van yoga is dat ook zo.

In Belgie zijn de schollen sterk verbonden met een Indiase guru en met de traditie, die daaruit is voortgekomen. je hebt in Belgie nog steeds de docenten, directeuren van de yogaopleidingen die eerste generatie pioniers zijn. Zij zaten ongeveer 60 aar geleden aan de voeten van hun guru in diens ashram in India.

In Nederland is er nu sprake van de tweede generatie, die yoga een ietwat eigentijdser invulling geven.Dit betekent natuurlijk niet, dat de grondbeginselen van yoga achterwege blijven,maar dat er meer gekeken wordt naar, wat de moderne mens behoefte aan heeft

Nu heeft het stevig geworteld zijn in de traditie ook zijn charme. het is indrukwekkend, hoe theoretisch onderlegd de Belgische yogadocenten zijn. Zij kennen de klassieke yogateksten en beheersen het Sanskriet goed. Ik heb zelf tijdens mijn studie aan de radboud Universiteit vier jaar Sanskriet in "mijn pakket"gehad. Ik kan dus uit eigen ervaring weten, hoe moeilijk en hoeveel omvattend dat is.

De docenten in Belgie hebben ook vaak een Sanskriet naam, door hun guru gegeven.

de studenten zijn nederiger, stellen niet voortdurend vragen en zitten nooit hoger dan de leraar. Wel grappig om mee te maken. Ik kreeg dan ook als uitleg, dat het in Belgie cultureel is ingegeven om een bescheiden en nederige houding te hebben na eeuwenlange overheersing van andere landen.

Dit alles neemt natuurlijk niet weg,dat het yoga-onderricht in Belgie van hoge kwaliteit is. Dat heb ik mogen ervaren afgelopen week. Inspirerende lezingen met een hoog abstractieniveau werden afgewisseld met pittige yogalessen. Je voelde je na afloop gelouterd. Wat mij ook is opgevallen, is het gevoel voor humor waarmee vaak ingewikkelde oefeningen of teksten werden gerelativeerd.Kortom een inspirerend congres in Belgie.

Anne